מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/06/2022
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
7.93
6.78
בנזין 98
10.00
8.55
נפט
9.82
8.39
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
9.82
8.39
דל גרין (אוראה)
5.70
4.87
גפ"מ אוטומטיבי
4.07