מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/06/2017
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.18
5.28
בנזין 98
8.15
6.97
נפט
7.30
6.24
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.30
6.24
גפ"מ אוטומטיבי
2.88