מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
01/02/2017
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.35
5.42
בנזין 98
8.32
7.11
נפט
7.45
6.37
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.45
6.37
גפ"מ אוטומטיבי
3.14