מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
02/04/2017
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.15
5.25
בנזין 98
8.12
6.94
נפט
7.24
6.19
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.24
6.19
גפ"מ אוטומטיבי
3.17