מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
02/07/2017
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
5.95
5.08
בנזין 98
7.92
6.77
נפט
7.11
6.08
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.11
6.08
גפ"מ אוטומטיבי
2.82