מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/08/2017
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.13
5.24
בנזין 98
8.10
6.92
נפט
7.32
6.26
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.32
6.26
גפ"מ אוטומטיבי
2.75