מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/03/2017
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.29
5.37
בנזין 98
8.26
7.06
נפט
7.43
6.35
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.43
6.35
גפ"מ אוטומטיבי
3.26