מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/05/2017
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.21
5.31
בנזין 98
8.18
6.99
נפט
7.29
6.23
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.29
6.23
גפ"מ אוטומטיבי
3.02