בגלל הביטחון

מנגנון ייחודי למניעת גניבות, פטנט רשום, מגן על התקני דלקן דלק מפני גניבות. במקרה של הסרת הדלקן מכלי הרכב, תושבת פעולת הדלקן מיידית. המנגנון פועל על התקן שאליו מוצמד שבב זיהוי הרכב המכיל באופן מוצפן את כל המידע שבדלקן. המידע משודר באופן מוצפן לאקדח התדלוק בתחנה, ומונע שכפול או התחזות ושימוש בלתי מורשה בדלקן, כך שכל ניסיון לפירוק הדלקן משבית את שבב הזיהוי.