מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/05/2019
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.72
5.74
בנזין 98
8.78
7.50
נפט
8.21
7.02
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.21
7.02
גפ"מ אוטומטיבי
3.11