מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/08/2022
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.79
5.81
בנזין 98
8.86
7.57
נפט
9.67
8.26
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
9.67
8.26
דל גרין (אוראה)
5.70
4.87
גפ"מ אוטומטיבי
3.71