מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/03/2019
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.33
5.41
בנזין 98
8.38
7.16
נפט
8.08
6.91
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
8.08
6.91
גפ"מ אוטומטיבי
3.04