מחירון דלקים בתחנות הציבוריות

מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
תאריך עדכון
01/01/2019
מחירון דלקים בתחנות הציבוריות
מוצר בכל הארץ באילת
בנזין 95 בשירות מלא - מחיר מרבי
6.04
5.17
בנזין 98
8.10
6.92
נפט
7.75
6.62
סולר לתחבורה - מחיר מרבי
7.75
6.62
גפ"מ אוטומטיבי
2.97