שירותים ומוצרים

שטיפומט
שירות הרחיצה הממוחשבת מאפשר בקרה על הוצאות הרחיצה, כך שהשטיפה מתבצעת במהירות וביעילות ללא צורך בשימוש בתלושים או בכרטיסים.
דלקן on-line
מערכת אינטרנטית מאובטחת וחסויה המעניקה שליטה בזמן אמת על כלי הרכב בצי, בכל שעה ובכל מקום בארץ.
איך אני נוהג
השירות מאפשר לקבל דיווחים על נהיגת נהגי החברה ועובדיה בהתאם לנדרש מכל חברה לפי הוראות פקודת התעבורה ותקנות התעבורה.
דלק קארד
כרטיסים המאפשרים לתדלק ומהווים פתרון משלים להתקני התדלוק עבור כלי רכב זמניים או שכורים.
דלק אוריאה
התמיסה מיועדת לשימוש בכלי רכב המונעים במנועי דיזל שבהם מותקנת מערכת SCR, ומסופקת במשאבות ייעודיות בתחנות הדלק בפריסה ארצית. השירות ניתן לרוב באמצעות ה
החזר בלו
דלק מאפשרת לחסוך את הליך העברת המידע למע"מ, ובמתן ייפוי כח מעבירה באופן קבוע את נתוני הלקוח הרלוונטיים (וכפי שהוגדרו ע"י מע"מ כזכאים) לשם החזר בלו.