כיצד משלמים? איך מקבלים את החיובים?

התשלום מתבצע פעם בחודש בצורה מרוכזת באמצעות הוראת קבע מחשבון הבנק. את החיובים ופירוט הרכישות מקבלים בדו"ח מפורט המתעד את מועד הרכישות לפי מס' רכב, שם התחנה וסך התדלוק.