מהם יתרונות הדלקן?

הדלקן מאפשר לרכז את כל הרכישות ללא צורך לשמור את חשבוניות התדלוק ולבצע מעקב על כך. הדלקן מונע תדלוק בסוג מוצר שגוי, מזהה רק את סוג המוצר המוגדר לרכב (בעת הזמנת אמצעי התדלוק). הדלקן מאפשר תדלוק עצמאי מהיר ופשוט. הדלקן מאפשר תדלוק גם מעבר לשעות הפעילות של התחנה. פריסת התחנות של "דלק" (כ-240 תחנות ברחבי הארץ) מאפשרת חיסכון בזמן ובדלק.