איך אני נוהג

עכשיו, אחרי שהשליטה על צי הרכב שלך, על הוצאות הצי ועל אמצעי התשלום בידיים שלך, הגיע הזמן להצטרף גם לשירות "איך אני נוהג" של דלקן, ולקבל דיווחים על נהיגת נהגי החברה ועובדיה.

לפי הוראות פקודת התעבורה ותקנות התעבורה (שהחליפו את "נוהל 6"), חייבת כל חברה לנהל מעקב אחר תלונות המתייחסות לנהיגת נהגי החברה או עובדיה הנוהגים ברכביה. החוק מחייב שימוש במוקד טלפוני אנושי, שיפעל במהלך 10 שעות לפחות ביום עבודה (בין השעות 6:00 ל- 22:00), ומעבר לשעות העבודה על ידי מענה אוטומטי, ותפקידו לקבל דיווחים ותלונות על עבירות תעבורה של עובדי החברה ועל תקינות כלי הרכב. באחריות החברה להעביר לרשות התעבורה, אחת לשנה, דו"ח מרכז לגבי התלונות שיתקבלו מהמוקד.

מוקד "איך אני נוהג" של דלקן דלק עושה את העבודה בשבילך. אנו נספק לך מדבקות עם מספר הטלפון שלנו, ואת שירות המוקד טלפוני, שיקבל את כל התלונות, ירכז אותן, ויעביר דוח מסודר למנהל צי הרכב או לאיש קשר אחר כפי שהוגדר ע"י החברה.

לחץ כאן לקישור למערכת דיווח ומעקב על עבירות תעבורה מתוך אתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.