דלקן on-line

לרשות לקוחות דלקן דלק עומדת מערכת אינטרנטית מאובטחת וחסויה, המעניקה להם שליטה בזמן אמת על כלי הרכב בצי, בכל שעה ובכל מקום בארץ.

מערכת דלקן on-line מאפשרת למנהל צי הרכב לפעול לחסימת או להפשרת דלקנים ולהתעדכן במידע חיוני אודות כלי הרכב שברשותו או שבשימושו.

מנהל צי הרכב של החברה מקבל ממערכת דלקן on-line מידע על צי הרכב בחיתוכים שונים מכל מקום ובכל שעה: דיווח על רכישות רכבי הצי על פי פריסה לתחנות, ובהשוואה לתקופות קודמות; דיווח על דלקנים שנחסמו, דלקנים שהוקפאו ודלקנים חדשים שהוזמנו.

טפסים ואישורים

יצירת קשר והצטרפות