דלקן online

לרשות לקוחות דלקן דלק עומדת מערכת אינטרנטית מאובטחת וחסויה, המעניקה להם שליטה בזמן אמת על כלי הרכב, בכל שעה ובכל מקום בארץ.

מערכת דלקן online מאפשרת למנהל המורשה לפעול לחסימה או להפשרת דלקנים ולהתעדכן במידע חיוני אודות כלי הרכב שברשותו או שבשימושו.

המנהל המורשה של החברה מקבל ממערכת דלקן online מידע על כלי הרכב בחיתוכים שונים מכל מקום ובכל שעה: דיווח על רכישות דלק על פי פריסה לתחנות, ובהשוואה לתקופות קודמות; דיווח על דלקנים שנחסמו, דלקנים שהוקפאו ודלקנים חדשים שהוזמנו.

 

כניסה לדלקן online