כרטיסי תדלוק

דלק CARD
כרטיס התדלוק "דלק CARD" מאפשר תדלוק עד לגובה הערך הנקוב בכרטיס - טעינה חד-פעמית. התשלום הינו חודשי ובהתאם למימושים.
כרטיס דלק CARD מהווה פתרון משלים להתקני התדלוק וגם עבור רכבים זמניים או שכורים.
ניתן להזמין כרטיסים בערכים קבועים בלבד ואף לחסום את הכרטיס בעת הצורך.
השימוש בכרטיס בכפוף לתקנון.

 
דלק CASH
כרטיס התדלוק "דלק CASH" מאפשר תדלוק עד לגובה הסכום הנקוב בכרטיס, בתשלום מראש.
כרטיס דלק CASH מהווה פתרון משלים להתקני התדלוק וגם עבור רכבים זמניים או שכורים.
ניתן להזמין כרטיסים בסכומים קבועים בלבד ואף לחסום את הכרטיס בעת הצורך.
השימוש בכרטיס בכפוף לתקנון.
 
 
דלק DISCOUNT
כרטיס הטבה "דלק DISCOUNT" מקנה למחזיק בכרטיס הנחה בתדלוק.
בחלק מכרטיסי דיסקאונט קיימת גם הנחה ברכישות במנטה.
הכרטיס אינו מהווה אמצעי תשלום, התשלום בגין הרכישות מתבצע במזומן או בכרטיס אשראי.
השימוש בכרטיס בכפוף לתקנון.